Emissie / CO2-neutraal matras /milieu vriendelijk /eco matras

Overal om ons heen vinden we chemische materialen. Er is geen product waarbij chemie geen rol meer speelt. Deze chemie veroorzaakt echter ook emissie/uitstoot van schadelijke en verontreinigende stoffen. Aan deze uitstoot zijn wettelijke normen gekoppeld om de consument te beschermen. Ook in het schuim dat in matrassen verwerkt is, zitten chemische stoffen die aan bepaalde wettelijke normen en eisen moeten voldoen.

Door jarenlang onderzoek te doen en intensief te werken aan nieuwe ontwikkelingen is het ons gelukt om de emissie van schadelijke stoffen ónder de wettelijk vastgestelde waarden te brengen. Bij MediQue hebben we het terecht over emissie/CO2-neutrale schuimproducten en hiermee ook emissie/CO2-neutrale matrassen.

CO2-neutraal

Tijdens het productieproces maken we bij de keuze van de grondstoffen al gebruik van betere natuurlijke vervangers

Voor ieder ingrediënt van het proces zoeken wij een natuurlijke vervanger om zo onder de wettelijke norm te blijven.

In Duitsland, het land waar wij onze matrassen produceren, hebben we daarvoor de waardering:

Emissionlabel der Schadstoff-Gütklasse A  gekregen. Schadstoff geprüft is de benaming voor het vervangen van schadelijke chemische ingrediënten door milieuvriendelijke alternatieven. Wij zitten nog ruimschoots onder de grens van de door de LGA-certificering aangehouden minima.  U bent er zo van verzekerd dat ons schuim nooit zal stinken of dat u er een allergische reactie van zult krijgen.

Daarnaast nog de Gouden M die door de Duitse Gütergemeinschaft Möbel wordt verstrekt.  Beide keurmerken laten zien dat we ook voor de strenge Duitse wetgeving, voldoen aan de aller strengste eisen.

Wilt u meer weten over waarom deze matrassen de toekomst hebben? Neem dan contact met ons op.