Het MediQue matras: getest, gecertificeerd en gepatenteerd

Welke schadelijke stoffen zijn getest op de MediQue matrassen

Deze stof kan bij verkeerd gebruik allergieën, prikkelingen op de huid, in luchtwegen en ogen veroorzaken.

Antwoord: Deze stoffen liggen bij de MediQue matrassen ver onder het limiet.

Total Volatile Organic Compounds en Total Semi Volatile Organic Compounds zijn de vluchtige en lichtvluchtige componenten die de typische schuimgeur veroorzaken.

Antwoord: Deze stoffen liggen bij de MediQue matrassen tot wel 93% – 99% onder het limiet.

Dit zijn Carzinogene, Mutagene, Reproductietoxische stoffen die kanker kunnen veroorzaken, erfelijke eigenschappen kunnen veranderen en het kan leiden tot vermindering van vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen.

Antwoord: Deze stoffen komen bij de MediQue matrassen niet voor.

Dit is een waarde die formeel wordt berekend en de laagste belangrijkste concentratie NIK weergeeft. Hoe kleiner de R Waarde, hoe kleiner het aantal schadelijke componenten er in het schuim zitten.

Antwoord: Bij de MediQue matrassen ligt dit geheel 50% onder de limiet.


Door wie werden deze testen uitgevoerd?

Getest door:

  • LGA/TÜV
  • Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Dresden
  • Christian Albrechts Universität zu Kiel, Forschungsgruppe Industrieanthropologie

(Aangevraagde) patenten:

AirCore ®: Schweizer Patentanmeldung 1186/14
FiFoam ®: EP 2 520 521 B1
GiFoam ®: PCT-Patentanmeldung PCT/EP2014/066710, PCT-Patentanmeldung PCT/EP2014/066709

De collectie/ modellen voorzien van het emissielabel voldoen aan de basisvoorwaarden van het emissielabel zo als goedgekeurd door het officiële Duitse Kwaliteitsorgaan voor de Meubelhandel.


Hieronder het complete overzicht van onze keurmerken