Kwaliteit keurmerk matrassen

Garanties voor veiligheid en kwaliteit door certificering en keurmerken

Certificering voor matrassen is zeer belangrijk.

Het Meldpunt Gezondheid en Milieu en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ontvangen steeds regelmatiger meldingen van gezondheidsklachten na aanschaf van een nieuw matras. De klachten omvatten o.a. hoofdpijn, huidirritaties, duizeligheid, een algeheel gevoel van zich onwel voelen enz. Dat er in matrassen chemische stoffen worden verwerkt is algemeen bekend, in vele zelfs stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Let dus goed op als u een nieuw matras aanschaft en kies een matras met certificering en de juiste keurmerken.

Certificering matrassen

Dat het belang van certificering steeds groter wordt is evident. De import uit andere niet-Europese landen, zoals bijvoorbeeld China, neemt toe en deze matrassen worden vervoerd in grote containers. Deze containers worden agressief behandeld tegen besmetting door o.a. insecten, met zeer schadelijke gassen als methylbromide en 1,2 dichloorethaan. Deze dampen kunnen matrassen worden opgenomen, zelfs al zijn ze luchtdicht verpakt. Minieme hoeveelheden kunnen dan al genoeg om van invloed te kunnen zijn op de gezondheid.

Wanneer matrassen zijn geproduceerd en gecertificeerd in Europa, heeft u de garantie dat deze veilig zijn en vrij van schadelijke gassen. Maar niet alleen de gezondheid, ook het milieu wordt zodoende minder belast. Ook daarin erkennen wij onze verantwoordelijkheid en kunnen wij volledig veilige matrassen garanderen.

De volgende certificeringen en keurmerken zijn van toepassing:

Der Blaue Engel certificering

Voor alle schuimen is het Blaue Engel certificaat het belangrijkste certificaat. Hiermee weet u zeker dat het product veilig is en dat het in Duitsland is geproduceerd is. Het geregistreerde Der Blaue Engel certificaat verwijst naar de veiligheid, de gezondheid en de milieuprestaties. Dit op het gebied van kwalitatief hoogwaardige schuimen. Alleen producenten die voldoen aan strikte eisen mogen gebruik maken van dit label. Hierbij gaat het om veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.